Kortepohja, elämän alue

Vuonna 2017 käynnistyneen kehityshankkeen myötä Kortepohjan keskustasta halutaan rakentaa uudenlainen kaupunkiympäristö palvelemaan entistä paremmin alueen asukkaita, alueella opiskelevia, alueella työskenteleviä ja alueella vierailevia. Kortepohjan keskustan halutaan mahdollistavan tapahtumanjärjestämistä, virkistäytymistä, palvelutuotantoa ja oppimista.

Noin kymmenen tuhannen asukkaan Kortepohjan kaupunginosa on rakentunut Rautpohjanlahden ja Laajavuoren väliin 1960-luvulta alkaen. Kortepohja on säilyttänyt alkuperäistä ilmettään asuinympäristönä ja liiketoiminta-alueena, vaikka uuttakin rakentamista on vuosikymmenien varrella tehty. 

Kehittämissuunnitelma toimii tiekarttana ja varmistaa, että kokonaisvaltaisen kaupunkisuunnittelun hyvät periaatteet otetaan käyttöön kaupunkisuunnittelun eri alueilla. Suunnitelma ottaa kantaa asumiseen, palveluihin, taiteeseen, leikkiin, liikuntaan, palveluihin, työpaikkoihin, vihersuunnitteluun, liikenteeseen ja niin edelleen.

Voit lukea toukokuussa 2017 julkistetun raportin Kortepohjan kehittämissuunnitelmasta täällä.

Kehittämissuunnitelmassa esitetään muutoksia alueen jäsentelyyn, mutta ne eivät poikkea merkittävästi nykyisestä kaupunkirakenteesta. Kehitystyöpajoihin osallistuneiden asukkaiden ja muiden osallistujien tunnistamista vahvuuksista, esimerkiksi autottomasta kevyen liikenteen ehdoilla toimivasta keskustasta, ei haluta luopua. Alueen sisäisistä väylistä, aukioista ja pihoista halutaan yhteisiä oleskelupaikkoja.

Suunnitelmassa ehdotettuja uudistuksia: 

  • puistoakseli 
  • kaupallinen palvelubulevardi 
  • Emännäntien kevyenliikenteen baana 
  • uusi päiväkotikoulu 
  • Ylioppilaskylän oleskelubulevardi
  • prosenttitaideperiaatteen käyttöönotto
  • yhteiskäyttötilat ja -autot

Kortepohjan keskustan kehittäminen on monivuotinen projekti, eikä suunnitelmalla korvata asemakaavaprosessia, vaan jokainen kehityshanke etenee asemakaavaprosessin kautta tavanomaisine tapauskohtaisine selvityksineen, kuulemisineen ja lausuntoineen. Ensimmäisenä kehitysaskeleen tulee ottamaan Kortepohjan koulun kiinteistö. Sen tilalle suunnitelmassa esitetään modernia päiväkotikoulua, jonka yhteyteen sijoittuisi tulevaisuudessa myös Kortepohjan kirjasto.

Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelma työstettiin talvella 2018 alueen kiinteistönomistajien, asukkaiden, opiskelijoiden ja koululaisten kesken yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Hankkeen kulusta uutisoidaan Jyväskylän kaupungin sivulla.