30 ehdotusta Kortepohjasta 

Nuorten arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisten kansainväliseen Europan 13-kilpailuun saapui 30 kilpailutyötä tulevaisuuden Kortepohjasta. Kilpailussa on tänä vuonna mukana lähes 50 kohdetta ympäri Eurooppaa. Suomesta mukana ovat Jyväskylän lisäksi Espoo ja Seinäjoki.  


Kortepohjan ylioppilaskylä on yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa mukana Europan 13 -kilpailussa. Kilpailuun osallistuvien arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisten toivottiin muodostavan monialaisia ryhmiä, joissa jokaisessa tuli olla vähintään yksi arkkitehti. Kilpailijoilla on ollut mahdollisuus valita yksi tai useampi kohde, joihin ovat voineet jättää ehdotuksensa.

Ympäri Eurooppaa sijaitsevista lähes 50 kilpailukohteesta yksi on Kortepohjan eteläinen alue, johon kuuluvat ylioppilaskylän ns. II-alue eli alue, jossa sijaitsevat talot M, N, O, P, K ja L sekä Kortepohjan ostoskeskus parkkialueineen. Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen tiivistämiseen tavalla, joka kunnioittaa sen alkuperäisiä ominaispiirteitä. Aluetta halutaan kehittää elinvoimaiseksi kaupunkialueeksi, jolla on aiempaa laajempi asukas- ja palvelurakenne. Kilpailuehdotukseen on tullut sisällyttää myös ehdotus MNOP-rakennuksen tulevaisuudesta – tulisiko se kunnostaa, entisöidä vai purkaa?

Kansainvälinen jury on valinnut 30 kilpailutyöstä kuusi mielenkiintoisinta ehdotusta (esitelty alapuolella), joista lopullinen voittajatyökin tullaan valitsemaan. Voittajatyö julkaistaan 4.12.2015. Suunnittelutöitä käytetään myöhemmin ylioppilaskylän II-alueen kaavoitustöiden pohjana.

Europan 13 -hankkeeseen pääset tutustumaan tästä. Europan 13 -sivuilla nähtävissä kaikki 30 kilpailutyötä.

Voittaja: The Nolli Gardens
Erityismaininta: New Kids on the Block

 

Tree Village

Kilpailutyö

Tree Village

Puurakentaminen on lähtökohtana Tree Village -ehdotuksessa.

 

 

 

Common places

Kilpailutyö

Common Places 

Common Places -ehdotus pitää sisällään korkeita 10-kerroksisia rakennuksia.
New kids on the block

 Kilpailutyö

New Kids on the Block 

Matalaa ja hillittyä suunnittelua ehdotuksessa New Kinds on the Block. Erityismaininta kilpailussa.


 KilpailutyöNolli Gardens

The Nolli Gardens 

Kaksi rakennusta muodostavat suljetut korttelit Nolli Gardens -ehdotuksessa. Kilpailun voittajatyö.

 

Exchange City

Kilpailutyö

Exchange city 

Ehdotuksessa Exchange City ehdotetaan tiiviistä rakentamista isoilla julkisilla tiloilla ja kattopuutarhoilla. 

 

 

Piiri


 Kilpailutyö

Piiri 

MNOP-rakennus on säilytetty modernissa ja selkeässä Piiri-ehdotuksessa.