Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanomiskäytännöt on määritelty asuinhuoneiston vuokrauksesta säädetyssä laissa. Alle on koottu tärkeimmät kohdat, jotka sinun tulee huomioida irtisanoessasi vuokrasopimuksesi. HUOM! Jos vaihdat asuntoa ylioppilaskylän sisällä, käytäthän "Vaihdan asuntoa ylioppilaskylän sisällä" -lomaketta.

Saat kuittauksen sähköpostiisi, kun ilmoituksesi on käsitelty ja irtisanomisesi vahvistettu. Jos et saa vahvistusta seuraavan arkipäivän kuluessa, ole yhteydessä JYY Asukaspalveluihin.

1. Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisilmoitusta ei voi tehdä puhelimitse. Asuinhuoneiston vuokrauksesta säädetyn lain mukaisesti irtisanomisaika on yksi täysi kalenterikuukausi. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanominen astuu voimaan, kun irtisanominen on toimitettu JYY Asukaspalveluihin. HUOM! Määräaikainen vuokrasopimus on solmittu määräajaksi eikä sen päättymispäivää voi muuttaa.

2. Kaikki maksut, myös viimeinen vuokra, tulee olla maksettu ennen poismuuttoa.

3. Asunto tulee olla siivottu ennen poismuuttoa. Ennen poismuuttoa lue huolellisesti läpi Muuttajan muistilista (aukeaa uuteen ikkunaan).

4. Avaimet tulee palauttaa viimeistään vuokrasuhteen päättymispäivää seuraavana arkipäivänä JYY Asukaspalveluihin klo 12.00 mennessä. Palauttaessasi avaimet JYY Asukaspalveluihin, luovutat asunnon vuokranantajan käyttöön. Jos luovutat avaimet suoraan seuraavalle asukkaalle, olet velvollinen ilmoittamaan siitä JYY Asukaspalveluihin.

5. Huoltoyhtiö JYY-Palvelut Oy tarkastaa asunnon kunnon viimeistään vuokrasuhteen päättymispäivää seuraavana arkipäivänä. Jos asunnon siivouksessa havaitaan puutteita, on JYYllä oikeus siivouttaa se asukkaan laskuun. Jos normaalista kulumisesta poikkeava asunnon kunnon laiminlyönti ja/tai asuntoon jätetyt huonekalut, tavarat, ym. aiheuttavat korjaus- ja/tai kuljetuskuluja, laskutetaan ne asukkaalta. Soluasunnossa kaikki asukkaat ovat vastuussa yleisten tilojen siivouksesta ja siten myös mahdollinen siivouslasku jaetaan asukkaiden kesken.

6. Vakuusmaksu palautetaan irtisanomisilmoituksessa ilmoitetulle tilille seuraavan kuukauden aikana vuokrasopimuksen päätyttyä. JYY voi vuokralaista enempää kuulematta käyttää vakuusmaksun saataviensa kuittaamiseen.

Haluan irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimukseni

Haluan ilmoittaa tilinumeroni ja yhteystietoni määräaikaisen vuokrasopimuksen päättyessä

Vaihdan asuntoa Ylioppilaskylän sisällä

Ilmoitan tilinumeroni