Vuokralaisen korvausvelvollisuus

On luonnollista, että asumisesta jää ajan kuluessa asuntoon jälkiä. Asuntotarkastusta tehtäessä arvioidaan aina huolellisesti, onko juuri tämän asunnon kohdalla kyse tavanomaisesta kulumisesta vai onko vuokralainen korvausvelvollinen havaitusta kulumisesta.

ddr_keittokomero

Mikäli asuntotarkastuksessa ilmenee siivoustarvetta, vaurioita tai vikoja, joiden ei voida katsoa johtuvan asunnon normaalisesta kulumisesta, on vuokralainen velvollinen korvaamaan vahingon vuokranantajalle. Vuokralainen vastaa niistä vahingoista, jotka hän on itse tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan asunnossa aiheuttanut sekä niistä vahingoista, jotka on aiheuttanut asunnossa vuokralaisen luvalla oleskellut henkilö. Vuokralaisen on hoidettava asuntoaan huolellisesti. Osa huolellista hoitoa on asunnon säännöllinen siivous ja puhtaanapito. Vuokralaisen on lisäksi aina ilmoitettava havaitsemistaan puutteellisuuksista tai vahingon riskeistä vuokranantajalle, muutoin mahdollisen vahingon saatetaan katsoa johtuneen vuokralaisen laiminlyönnistä.

Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan vuokra-asunnon normaalia, ajan myötä tapahtuvaa kulumista, jollaista on esimerkiksi asunnon pintojen (esim. seinien, lattioiden) ikääntyminen. On luonnollista, että asumisesta jää ajan kuluessa asuntoon jälkiä.

Tavanomaista kulumista arvioitaessa otetaan huomioon esim. materiaalien kestävyys, asunnon ikä ja asuntoon mahdollisesti tehdyt remontit sekä olisiko vuokralainen huolellisella toiminnallaan voinut välttää mahdollisen vaurion syntymisen.

Tavanomaiseen kulumiseen kuuluu mm.

 • kohtuullinen määrä jälkiä, jotka ovat syntyneet esim. peilien, taulujen ja julisteiden kiinnittämisestä seiniin
 • huonekalujen aiheuttamat painaumat ja värijäljet
 • kodinkoneen kuluminen tai jopa hajoaminen vuosien käytön jälkeen

Tavanomaista kulumista eivät ole mm.

 • laiminlyöty loppusiivous
 • asunnon siivouksen jatkuvasta laiminlyönnistä aiheutuvat vauriot asunnolle tai sen kiinteille kalusteille (esim. vessanpönttö, kylpyhuoneen kaakelisaumat, uuni)
 • naarmut lattiassa, jotka ovat aiheutuneet huonekalujen siirrosta, jos huonekaluja on vedetty pitkin lattiaa
 • isot kolhut/muut suuremmat jäljet, jotka aiheutuvat tavaroiden putoamisesta (esim. lattialle tai kylpyhuoneessa käsienpesualtaaseen)
 • lemmikkieläimen aiheuttamat jäljet esim. ovikarmeissa
 • peilien, taulujen, ym. kiinnittämisestä aiheutuneet poikkeuksellisen suuret jäljet (esim. kiinnittäessä ei ole huomioitu seinämateriaalia)
 • kodinkoneen vian korjaus tai koneen uusiminen johtuen siitä, että konetta ei ole käytetty (ja pidetty siistinä) asianmukaisesti
 • vuokrasopimuksessa mainitun tupakointikiellon rikkomisesta aiheutuneet haitat asunnolle esim. hajun pinttyminen asuntoon

Vuokrasopimuksen solmimisvaiheessa jokainen vuokralainen maksaa vakuudenkylpyhuone JYYlle. Vakuus on asukkaan takuu vuokranantajalle siitä, että hän huolehtii velvollisuuksistaan ja hoitaa asuntoaan hyvin. Vakuus palautetaan vuokralaisen ilmoittamalle tilille vuokrasuhteen päättymisen jälkeen, mikäli vuokralainen on huolehtinut kaikista velvollisuuksistaan eikä asunnon kunnossa tai loppusiivouksessa ei ole tapahtunut laiminlyöntiä.

Jos vuokralaisella on vuokrasopimuksen päätyttyä maksuja tai muita asumiseen liittyviä velvoitteita hoitamatta, JYY käyttää vuokralaista kuulematta vakuusmaksun näiden saataviensa kuittaamiseen. Vakuusmaksu palautetaan kokonaisuudessaan, jos asunto on ollut luovutuskunnossa, avaimet on palautettu ajallaan, kaikki vuokrat ja muut maksut on maksettu sekä oikeat tilitiedot toimitettu vakuusmaksun palauttamista varten.