Pullaa ja päätösvaltaa: Asukaskokous

Kaikille asukkaille avoin Kortepohjan Asukaskokous on mainio tilaisuus tutustua ylioppilaskylän toimintaan ja naapureihin, kuulla ajankohtaiset asiat Kortepohjan toiminnasta ja päästä halutessaan itse mukaan vaikuttamaan Kylän kehitykseen.

Kokoukseen kutsutaan kaikki kyläläiset, ja asukasneuvostoon voidaan valita 18 vuotta täyttäneitä Ylioppilaskylän asukkaita 1 / perhe (soluasunnoista tietysti vaikka kuinka monta / asunto).

Saat kutsun Asukaskokoukseen syksyn aikana suoraan kotiisi ja se julkaistaan myös ylioppilaskylän Internet-sivun uutisosiossa sekä talojen ilmoitustauluilla.

post-it-notes-1195910-c-alicia-solario.jpgAsukaskokouksessa tapahtuu:

 • Kortepohjan toimihenkilöt esittelevät Ylioppilaskylän ajankohtaiset asiat, esimerkiksi rakennushankkeet, sääntömuutokset ja viimeaikaiset asukkaiden tapahtumat.
 • Ylioppilaskunnan talouspäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö esittelee vuokran määräytymisperusteet kulloisenakin vuonna.
 • Asukaskokous valitsee keskuudestaan asukastoimikunnan, joka vastaa Kortepohjan asukkaiden näkemysten tuomisesta Kylän hallintoon seuraavien 12 kuukauden ajan, sekä järjestää haluamiaan tilaisuuksia ja tapahtumia Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaille. (Katso JYYn säännöt: Asumisen ja rakentamisen ohjesääntö,  §16 Asukasneuvoston tehtävät)

Kyläkokouksessa valitaan asukastoimikunta ja tarjoillaan kahvia ja pullaa. Tuoreelle asukastoimikunnalle tarjoillaan myös neuvoja ja ohjeita yhteydenpitoon keskenään sekä asukasisännöitsijän kanssa.

Asukastoimikunnan järjestäytyminen

Uusi asukastoimikunta aloittaa toimintansa eli järjestäytyy tammikuussa ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka vastuulla on vuokratalojen yhteishallintolain mukainen Kortepohjan ylioppilaskylän toiminnan valvonta. Valvojan tehtävään ohjeistetaan ja yhteyshenkilönä toimii ylioppilaskylän asukasisännöitsijä.

Asukastoimikunnan puheenjohtaja pitää säännöllisesti yhteyttä ylioppilaskylän asukasisännöitsijään, kutsuu koolle toimikunnan kokoukset ja vastaa asukastoimikunnan muusta toiminnasta. Hän johtaa puhetta asukasneuvoston kokouksissa. Asukastoimikunnan toimikausi on yksi vuosi, ja halutessaan voi ilmoittautua sitten ehdolle uudellekin kaudelle seuraavassa kyläkokouksessa.

 

Asukkaiden kokous 2017 

Torstaina 16.11.2017 klo 17.00 Kortepohjan koulun ruokalassa

Kutsu on toimitettu asukkaille Kylä-asukaslehdessä sekä Asukasinfossa 11 / 2017.

Esityslista
 1. Kokouksen avaus, Asukastoimikunnan puheenjohtaja 2017 Sanni Marjanen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 4. Kokouksen järjestäytyminen (Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina)
 5. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa
 6. Omistajayhteisö, vuokranmääritys, asukastoiminta ja kiinteistönhoito, esittelijöinä asukasisännöitsijä Mari Lähteenmäki, toimitusjohtaja Marko Huttunen, kiinteistöpäällikkö Kimmo Moilanen  
 7. Katsaus Kortepohjan ylioppilaskylän ajankohtaisiin asioihin:
  Rentukka-yhteisötalon valmistuminen tammikuussa 2018 
  Yhteisöllistys: Mitä toimintaa uudessa Rentukassa voisi olla?
  Kortepohjan kaupunginosan kehityshanke
  Yhteisöllistys: Ketkä haluaisivat tulla mukaan ideoimaan koko kaupunginosan palveluita?
  Tornitalojen peruskorjauskierroksen eteneminen
  Yhteisöllistys: Mitä toimintoja, palveluita ja mahdollisuuksia haluttaisiin nähdä tulevaisuudessa B (C D E) talojen pohja- ja kattokerroksissa?
 8. Asukastoimikunnan 2018 jäsenten valitseminen
  Asukastoimikunnan jäsenet valitaan kokouksessa. Ehdolle voi ilmoittautua kokouksessa, äänestetään tarvittaessa.
 9. Muut asukkaiden esittämät asiat
 10. Kokouksen päättäminen